Forside    Nyheder    Teatre og foreninger    Kalender    Abonnement   
 
     
Tilbage  
Stadttheater, Flensborg/Flensburg

KRASH & Chopin Danser er en dobbeltforestilling med afsæt i to vidt forskellige musiktraditioner, skabt af to af Danmarks mest prisbelønnede moderne koreografer.

Chopin Danser af tidl. kunstnerisk leder Tim Rushton blev oprindeligt skabt som et forstudie til denne forestilling. Frédéric Chopin, også kaldet klaverets digter, var både teknisk nyskabende, fantasifuld og poetisk søgende. Med udgangspunkt i Tim Rushtons store kærlighed til Chopins intime klavermusik udforsker han menneskets inderste romantiske relationer.

KRASH af den eftertragtede koreograf Alessandro Sousa Pereira er et værk fyldt med vildskab og maskulin kropsenergi inspireret af sammenstødet mellem forskellige kulturer. Værket tager afsæt i digtet med samme titel af den danske poet Niels Frank, men KRASH er samtidig en ode til Pereiras brasilianske rødder, både hvad angår trin, udtryk og musik. Stjerneproduceren DJ Turkman Souljah har komponeret musikken med udgangspunkt i de sensuelle rytmer, vi kender fra Latinamerikas folke- og populærmusik.

Introduktion tre kvarter inden forestillingen i teatersalen.


KRASH & Chopin Danser ist eine Doppelvorstellung basierend auf zwei ganz unterschiedlichen Musiktraditionen, inszeniert von zwei der preisgekröntesten, modernen Choreografen Dänemarks.

Chopin Danser, inszeniert von dem früheren künstlerischen Leiter Tim Rushton, wurde ursprünglich als Vorstudie für diese Vorstellung entwickelt. Frédéric Chopin, auch Dichter des Klavieres genannt, galt als technisch innovativ, phantasievoll und poetisch suchend. Basierend auf Tim Rushtons großer Liebe zu Chopins intimer Klaviermusik erforscht er die innersten romantischen Relationen des Menschen.

KRASH ist das Werk des begehrten Choreografen Alessandro Sousa Pereira, ein Werk voller Leidenschaft und maskuliner körperlicher Energie, inspiriert von dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen. Das Werk bezieht sich auf das Gedicht des dänischen Poeten Niels Frank mit gleichem Titel, aber KRASH ist gleichzeitig eine Ode an Pereiras brasilianische Wurzeln, sowohl Schritte, Ausdruck und Musik betreffend. Starproduzent DJ Turkman Souljah hat die Musik mit Ausgangspunkt in den sinnlichen Rhythmen komponiert, die wir aus der lateinamerikanischen Volks- und Popmusik kennen.

Einführung auf Dänisch eine dreiviertel Stunde vor Vorstellungsbeginn im Theatersaal.


 
 
 
   
     
  KRASH & Chopin Danser    
  Dansk Danseteater
Sydslesvigsk Forening
Lørdag d. 16.02.2019 kl. 20.00