Forside    Nyheder    Teatre og foreninger    Kalender    Abonnement   
 
     
Tilbage  
Morgendagens stjerner
Die Stars von morgen

Christuskirche, Nibøl/Niebüll

Dirigent/in: Holly Huyn Choe
Solist: Kristjan Sigurleifsson, kontrabas/Kontrabass

Bruch: Kol Nidrei
Mozart: Symfoni nr. 36/36. Sinfonie
Grieg: Holberg-suite/Holberg-Suite

Max Bruchs ’Kol Nidrei’ er et variationsværk skrevet over to jødiske melodier og oprindeligt med cello som soloinstrument. Her fremføres værket i et arrangement for kontrabas og med orkestrets 2. solospiller Kristjan Sigurleifsson som solist.

I 1783 var Mozart og hans hustru på en rejse fra Wien til Salzburg. På vejen besøgte de en baron i Linz, som var en stor beundrer af Mozart. Han spurgte derfor, om Mozart ville skrive et stykke for hans orkester, som kunne opføres fem dage senere. Mozart indvilgede, men måtte ikke benytte fløjter, idet orkestret i Linz ikke havde fløjter til rådighed. Derfor skrev han for trompet i stedet for. Symfonien er skrevet på blot fire dage og blev fremført på dag fem!

Koncerten rundes af med Griegs Holberg-suite, som bærer undertitlen ’Suite i gammel stil’, komponeret af Edvard Grieg i anledningen af den dansk-norske skuespilsforfatter Ludvig Holbergs 200-års fødselsdag i 1884.


‚Kol Nidrei‘ von Max Bruch ist ein Variationswerk geschrieben über zwei jüdische Melodien und ursprünglich mit Cello als Soloinstrument. Bei diesem Konzert wird das Werk für Kontrabass und mit dem 2. Solospieler des Orchesters, Kristjan Sigurleifsson, als Solist aufgeführt.

1783 waren Mozart und seine Ehefrau auf einer Reise von Wien nach Salzburg. Auf dem Weg besuchten sie einen Baron in Linz, der ein großer Bewunderer Mozarts war. Dieser fragte daher, ob Mozart ein Stück für sein Orchester schreiben könne, das fünf Tage später aufgeführt werden sollte. Mozart willigte ein, durfte jedoch keine Flöten verwenden, da das Orchester in Linz nicht über Flöten verfügte. Darum schrieb er die Stimme stattdessen für die Trompete. Die Sinfonie wurde in nur vier Tagen geschrieben und wurde am 5. Tag vorgetragen!

Das Konzert wird mit Griegs Holberg-Suite abgerundet, die den Untertitel ‚Suite im alten Stil‘ trägt, die von Edvard Grieg 1884 anlässlich des 200. Geburtstags des dänisch-norwegischen Dramatikers Ludvig Holberg komponiert wurde.


 
 
 
   
     
  Morgendagens stjerner    
 
Sydslesvigsk Forening
Torsdag d. 24.01.2019 kl. 20.00