Forside    Nyheder    Teatre og foreninger    Kalender    Abonnement   
 
     
Tilbage  
Schweizerhalle - Tønder Kulturhus

SUPER HUMAN er en humoristisk og tankevækkende danseforestilling, som stiller skarpt på nye definitioner af mennesket og spørgsmålet om, hvorvidt vi i fremtiden skal genopfinde os selv i nye optimerede udgaver. SUPER HUMAN henter inspiration fra science fiction litteratur og film, superhelte/heltinder og virkelighedens videnskabelige forsøg med splejsning af hård teknologi og blød biologi.

NEXT ZONE producerer forestillinger, som fusionerer urban dans, ny dans & nycirkus i et markant koreografisk univers suppleret af ny komponeret musik og scenografisk lys. Intentionen er at udfordre og skabe nye opfattelser af, hvad dans kan udtrykke og omhandle. Kompagniet stræber mod at skabe hidtil ukendte udtryk, hvor mennesket og kroppen er i fokus, og hvor basale følelser, drifter, sanser og eksistentielle tematikker fremstilles og giver publikum anderledes bud på virkeligheden.

SUPER HUMAN ist eine humoristische und nachdenkliche Tanzvorstellung, die sich mit neuen Definitionen des Menschen und der Frage auseinandersetzt, in wie weit wir uns in Zukunft in neuen optimierten Aufgaben wiedererfinden müssen. SUPER HUMAN holt sich die Inspiration aus Science Fiction Literatur und Film, bei Superhelden und -heldinnen und dem wissenschaftlichen Versuch der Wirklichkeit von der Spaltung harter Technologie und weicher Biologie.

NEXT ZONE produziert Vorstellungen, in denen urbane und neue Tanzformen und moderner Zirkus in einem markanten choreografischen Universum mit neu komponierter Musik und szenografischem Licht fusionieren. Die Intention ist es herauszufordern und neue Auffassungen davon zu schaffen, was Tanz ausdrücken und anbieten kann. Die Compagnie strebt hin zu bisher unbekannten Ausdrucksformen, bei welchen der Mensch und der Körper im Fokus stehen, und wo basale Gefühle, Triebe, Sinne und existentielle Themen dargestellt werden und dem Publikum eine andere Version von Wirklichkeit anbieten.

www.nextzonemoves.dk


 
 
 
   
     
  Super Human    
  Next Zone
Tønder Teater
Torsdag d. 24.10.2019 kl. 20.00